Reprezentacja i reprezentatywność to dwie różne rzeczy

0
Rate this post

Jest to wyraźnie widoczne strona główna  w dzisiejszych czasach, w trakcie prawdziwie złożonej kampanii wyborczej, w której poza programami wyborczymi, koalicjami i podziałami partyjnymi, pierwszym naprawdę nieznanym czynnikiem dla powstania tego rządu będzie jeden: przekonać Włochów do pójścia i głosowania .

Patrząc wstecz, w ostatnich latach grupa abstynentów jako jedyna zyskuje coraz więcej zwolenników, co jest wyraźnym symptomem coraz głębszych mikropęknięć we włoskiej demokracji.

Zbiorowe i celowe niegłosowanie

Spowodowane nie obojętnością, ale protestem, dyskomfortem i frustracją wynikającą z braku odpowiedniej reprezentacji, jest wyraźną oznaką wyraźnego kryzysu zaufania, nawet przed kryzysem politycznym lub partyjnym, który nieuchronnie odbija się na działania wspierające transformację ekologiczną, cyfrową, kulturową i ludzką.

Zbiorowe i celowe niegłosowanieAle „tym razem Włochom się uda” — powiedział Mario Draghi na konferencji w Rimini, dwóch dniach spotkań zaprojektowanych i zorganizowanych w celu przywrócenia piękna, troski i jakości codziennego życia.

 1. Wszystkie aspekty, które zawsze z definicji charakteryzowały politykę, czyli sztukę rządzenia i Rzeczpospolitą rozumianą jako zarządzanie Rzeczą i Izbą Wspólną.
 2. Przywrócenie diety śródziemnomorskiej jako potężnego narzędzia dyplomatycznego, również i przede wszystkim w programach politycznych, oznacza chęć ożywienia włoskiej gospodarki opartej na terytorialności, autentyczności i jakości;

Formy paszowe lokalnej turystyki kulinarnej i winiarskiej

 1. wspierać politycznie i ekonomicznie zrównoważonych producentów rolno-spożywczych, aby zachować więź z naszymi korzeniami, z ziemią, z naszą tożsamością firmy;
 2. eksport włoskiej doskonałości, obrona jej autentyczności i wartości przed oszustwami, interesami gospodarczymi i krótkowzroczną polityką żywnościową;
 3. promować wymianę dobrych praktyk i innowacji, ponieważ dieta śródziemnomorska jest instrumentem dialogu, pokoju i rozwoju oraz wzorem, który zawsze jednoczył ludzi pomimo ich różnorodności, zbliżając do siebie terytoria i kultury.

Potencjał ten, zdolny do przywrócenia zaufania narodowego i przyspieszenia drogi ku integralnej odnowie ekologicznej również w politykach europejskich, wyłania się z wielu spotkań, które w coraz większym stopniu postrzegają Morze Śródziemne jako głównego bohatera.

Błękitna cywilizacja, zorganizowana w dniach 30 lipca – 27 sierpnia we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Włoszech, poruszyła kluczowe kwestie, takie jak zdrowie, energia, środowisko, turystyka, zrównoważony rozwój, sport, śródziemnomorski dyplomacja .

W Sabaudii druga edycja Mediterranea

W Sabaudii druga edycja MediterraneaSzlak, który podążał śladami pracy prof. Riccaboniego, który od lat pracuje nad tym, aby włoska dyplomacja żywnościowa stała się konkretnym zobowiązaniem dla regionu Morza .

Śródziemnego poprzez zwiększenie doświadczenia programu PRIMA jako narzędzia dyplomacji naukowej i bezpieczeństwa żywności; a także lipcowe wydarzenie zorganizowane przez Ministerstwo .

 1. Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej we współpracy ze Śródziemnomorskim Instytutem Agronomicznym/CIHEAM w Bari i Gminą Caserta:
 2. „Narzędzie Dyplomacji Diety Śródziemnomorskiej”, które zgromadziło burmistrzów, stowarzyszenia kategorii, przedsiębiorców, polityków, innowatorów, młodych ludzi, szefów kuchni, przedstawicieli .

ONZ oraz położyć podwaliny i zainicjować konieczne odwrócenie trendu, aby miasta jako pierwsze prowadziły prawdziwą dyplomację żywnościową, zaczynając od placów, restauracji, z osobliwościami krajobrazowymi , lokalnego łańcucha rolno-spożywczego.

Dzisiejsza polityka musi rozpocząć się od wspólnych i podzielanych wartości, aby odzyskać utracone zaufanie, a w tym basenie Morza Śródziemnego, skarbnicy ludzkości i integralnej odnowy ekologicznej, może być jedynie punktem wyjścia dla tego nowego początku, zdolnego do ponownego rozpoczęcia od nasze kulturowe i kulinarne korzenie.

Ta agenda, której nie czytamy w programach politycznych tej kampanii wyborczej, paradoksalnie jest już obecna w niezliczonych inicjatywach prywatnych, które w całym kraju starają się szukać sojuszy, także publicznych, dla stworzenia systemu, a nie w realizacji działania jednorazowe, ale w ukonstytuowaniu się modeli.

Modele integralnej ekologii

 1. Modele integralnej ekologiiZrównoważonego rozwoju, integralnej regeneracji człowieka we Włoszech, zaczynają się od diety śródziemnomorskiej jako stylu życia, który ma bardzo głębokie korzenie w naszej przeszłości i który jest doskonale zaprojektowany na jedyną możliwą przyszłość dla kraju,
 2. biorąc pod uwagę czynniki kulturowe, antropologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, krajobrazowe, społeczne oraz potencjał, wciąż niewyrażony, w zakresie konkurencyjności i innowacyjności.

Modele te zaczynają się od żmudnej pracy nad mentalnością, duchem, metodą, podejściem, a więc i edukacją, i w naturalny sposób prowadzą do niezbędnej zmiany zachowań na wszystkich poziomach, dzięki aktualizacji wskaźników wpływu, motywacji i oceny, dla których polityka byłaby kluczowa.

Pollica stanowi eksperymentalny przykład, który wszyscy mogą zobaczyć, i jest emblematycznym przypadkiem właśnie dla kultowej potęgi kawałka Włoch z 300 rpne wyraża śródziemnomorskie lustro miękkiej siły całych Włoch.

 • Jest to otwarty, inkluzywny model, który zanieczyszcza i zanieczyszcza w efekcie mnożnikowym, który z pewnością zostałby przyspieszony przez narodową politykę zdeterminowaną,
 • w sposób spójny i ponadpartyjny, aby przejąć jego bezcenne dziedzictwo, przekształcając je w przyszłość dla naszych dzieci i w miejsce fizyczne i idealne, gdzie zrównoważony rozwój to praca, a ekologia, konkurencyjność.

Z drugiej strony, jak wspominał dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, który był obecny na wydarzeniu w Pałacu Królewskim w Casercie: „Kultura włoska była dla was narzędziem przetrwania i jest ważna, jest częścią waszego walczyć o przetrwanie. Mam nadzieję, że z włoskiego jedzenia zrozumiemy prawdziwą dyplomację”.