Produkcja suplementów diety EstroVita odbywa się w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym, będącym własnością spółki Skotan. Całość procesu produkcyjnego realizowana jest na w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej, spełniającej najwyższe standardy GMP /GHP/ HACCP przewidziane dla zakładów produkcji spożywczej.

Utrzymanie wysokiego standardu produkcji spożywczej zapewnia najwyższą jakość oraz czystość suplementów diety EstroVita. Wszystkie oleje roślinne, wchodzące w skład produktów EstroVita, pochodzą tylko od certyfikowanych polskich dostawców, dzięki czemu zachowana jest pełna kontrola jakości produktów już na etapie tłoczenia olejów.

Opatentowany unikalny proces produkcji suplementów diety EstroVita zapewnia wyizolowanie najczystszej, skoncentrowanej formy kwasów omega 3, 6, 9 z mieszaniny co najmniej czterech olejów roślinnych, które cechują się całkowitym brakiem toksyczności oraz jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Ponadto unikalna technologia dwustopniowego mieszania (homogenizacji) czterech olejów roślinnych zapewnia uzyskanie jednorodnej i klarownej mieszaniny olejów, która umożliwia przetworzenie roślinnych kwasów omega 3,6,9 w ich unikalną formę monocząsteczek (estrów etylowych).

Przetworzenie kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 w ich formę monocząsteczek (estrów etylowych) gwarantuje najwyższy transport kwasów tłuszczowych grupy omega do wszystkich komórek ludzkiego ciała, zwiększając tym samym biodostępność preparatu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej bioretencji.

Całość procesu produkcji preparatu EstroVita prowadzona jest w ochronnej atmosferze azotu bez dostępu tlenu atmosferycznego, a każda pojedyncza butelka preparatu w warunkach najwyższej aseptyczności jest dodatkowo nasycana azotem podczas procesu konfekcjonowania.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu preparaty EstroVita w każdej swojej butelce gwarantują zachowanie cennych prozdrowotnych właściwości kwasów z grupy omega 3,6,9 w nienaruszonej naturalnej roślinnej formie.