Estrovita immuno250ml

0
Rate this post

Układ odpornościowy ma na celu obronę organizmu przed zewnętrznymi najeźdźcami (wirusami, bakteriami, grzybami i kliknij tutaj pasożytami), które mogą przedostać się do jego wnętrza poprzez wdychane powietrze, spożywany pokarm, stosunek płciowy, rany itp.

Oprócz patogenów (mikroorganizmów, które mogą powodować choroby), układ odpornościowy zwalcza również komórki w organizmie, które są nieprawidłowe, takie jak komórki nowotworowe, uszkodzone lub zakażone wirusami.

Słowo kluczowe

Funkcje układu odpornościowego; pierwotne i wtórne narządy limfatyczne (lub limfoidalne); Białe krwinki; antygeny; makrofagi; neutrofile; naturalni zabójcy; komórki dendrytyczne; układ dopełniacza; interferony; Odporność humoralna; odporność komórkowa; przeciwciała; limfocyty B; limfocyty T; główny kompleks zgodności tkankowej.

Funkcje

Układ odpornościowy spełnia trzy główne funkcje: chroni organizm przed patogenami (zewnętrznymi najeźdźcami wywołującymi choroby)
usuwa uszkodzone lub martwe komórki i tkanki oraz starzejące się krwinki czerwone
rozpoznaje i usuwa nieprawidłowe komórki, takie jak komórki rakowe (nowotworowe).

Podsumowując, układ odpornościowy stanowi złożoną, zintegrowaną sieć składającą się z trzech podstawowych elementów, które przyczyniają się do odporności:

 • narządy
 • komórki
 • mediatory chemiczne

Przeczytaj także: Naturalne suplementy wzmacniające odporność

Przeczytaj także: Naturalne suplementy wzmacniające odpornośćNarządy zlokalizowane w różnych częściach ciała (śledziona, grasica, węzły chłonne, migdałki, wyrostek robaczkowy) oraz tkanki limfatyczne. Wyróżnia się: Pierwotne narządy limfatyczne (szpik kostny i grasica w przypadku limfocytów T) są miejscem rozwoju i dojrzewania leukocytów (białych krwinek).

 • Wtórne narządy limfatyczne wychwytują antygen i reprezentują miejsce, w którym limfocyty mogą się z nim spotkać i wchodzić z nim w interakcje;
 • w rzeczywistości mają strukturę siatkowatą, która zatrzymuje obcy materiał obecny we krwi (śledziona), w limfie (węzły chłonne), w powietrzu (migdałki i migdałki) oraz w żywności i wodzie (wyrostek robaczkowy i kępki Peyera w jelicie ).

Wgląd: węzły chłonne odgrywają bardzo ważną rolę w powstawaniu odpowiedzi immunologicznej, ponieważ są zdolne do wychwytywania i niszczenia bakterii i złośliwych komórek nowotworowych transportowanych przez naczynia limfatyczne, wzdłuż których są rozprowadzane.

Izolowane komórki obecne we krwi i tkankach: główne z nich nazywane są krwinkami białymi lub leukocytami, z których wyróżnia się różne subpopulacje (eozynofile, bazofile/komórki tuczne, neutrofile, monocyty/makrofagi, limfocyty/komórki plazmatyczne i komórki dendrytyczne).

Limfocyty Pośredniczą w nabytej odporności

Z walczają określone czynniki wirusowe i komórki nowotworowe (cytotoksyczne limfocyty T) oraz koordynują działanie całego układu odpornościowego (pomocnicze limfocyty T)
Monocyty dojrzewają do makrofagów o działaniu fagocytującym i stymulującym limfocyty T
.

 • Neutrofile Pochłaniają bakterie i uwalniają cytokiny
 • Bazofile Uwalniają histaminę, heparynę (antykoagulant), cytokiny i inne substancje
 • chemiczne zaangażowane w reakcje alergiczne i immunologiczne
 • Komórki tuczne Bazofilowe krwinki białe zaangażowane w reakcję alergiczną, astmę i odporność na pasożyty

Eozynofile Zwalczają pasożyty i biorą udział w reakcjach alergicznych

Komórki dendrytyczne Białe krwinki, które aktywują układ odpornościowy poprzez wychwytywanie antygenów i wystawianie ich na działanie komórek „zabójców” (limfocytów T).

Komórki dendrytyczne są skoncentrowane w tkankach stanowiących barierę dla środowiska zewnętrznego, gdzie pełnią rolę prawdziwych „strażników”. Po wejściu w kontakt z porcjami obcych czynników i odsłonięciu ich na ich powierzchni migrują na poziom węzłów chłonnych, gdzie spotykają się z limfocytami T.

Substancje chemiczne, które koordynują i realizują reakcje immunologiczne: za pośrednictwem tych cząsteczek komórki układu odpornościowego mogą wchodzić w interakcje poprzez wymianę sygnałów, które wzajemnie regulują poziom ich aktywności; ta interakcja jest możliwa dzięki specyficznym receptorom rozpoznawania i wydzielaniu substancji, ogólnie znanych jako cytokiny, które działają jako sygnały regulacyjne.

Bardzo ważna czynność ochronna układu odpornościowego realizowana jest poprzez potrójną linię obrony, która gwarantuje odporność, czyli zdolność do obrony przed atakami wirusów, bakterii i innych patogenów, przeciwdziałania uszkodzeniom lub chorobom.

 • Bariery mechaniczne i chemiczne
 • Odporność wrodzona lub niespecyficzna
 • Odporność nabyta lub specyficzna

Bariery mechaniczne i chemiczne

Pierwszym mechanizmem obronnym organizmu są bariery mechaniczno-chemiczne, których celem jest zapobieganie przenikaniu czynników chorobotwórczych do organizmu; zobaczmy kilka przykładów szczegółowo.

Bariery mechaniczne i chemiczneSkóra nienaruszona

Keratyna obecna w najbardziej powierzchownej części naskórka (stratum corneum) nie jest ani strawiona, ani przejezdna przez większość mikroorganizmów.

Pot

Kwaśne pH potu, nadawane przez obecność kwasu mlekowego, w połączeniu z niewielką ilością przeciwciał, ma skuteczne działanie przeciwdrobnoustrojowe.

 • lizozym
 • Enzym obecny we łzach, wydzielinie z nosa i ślinie, zdolny do niszczenia błony komórkowej bakterii.
 • Sebum

Olej wytwarzany przez gruczoły łojowe skóry działa ochronnie na samą skórę, zwiększając jej nieprzepuszczalność oraz wykazując lekkie działanie antybakteryjne (wzmacniane przez kwaśne pH potu).

Śluz

Lepka, biaława substancja wydzielana przez błony śluzowe układu pokarmowego, oddechowego, moczowego i narządów płciowych. Chroni nas przed mikroorganizmami, pochłaniając je i maskując receptory komórkowe, z którymi wchodzą w interakcje, aby wykonywać swoją chorobotwórczą aktywność.

Nabłonek rzęskowy

Jest w stanie naprawić i zatrzymać ciała obce, filtrując powietrze. Ponadto ułatwia wydalanie flegmy i zawartych w niej mikroorganizmów.

 1. Wirusy przeziębienia wykorzystują hamujące działanie zimna na ruchliwość tych rzęs, aby zainfekować górne drogi oddechowe.
 2. Kwas żołądkowy pH Pełni funkcję dezynfekującą, gdyż niszczy wiele mikroorganizmów wprowadzonych z pożywieniem.
 3. Komensalne mikroorganizmy jelitowe